Сигнальні шляхи, що залучені в діяльність зірчастих панкреатоцитів та взаємодію з раковими клітинами підшлункової залози.

Ключові слова: зірчасті панкреатоцити, пухлинні клітини підшлункової, мікрооточення пухлини, сигнальні шляхи, хіміорезистентність.

Автор(и)

  • Н.В. Станішевська Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3029-050X

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.2.7-15

Анотація

Актуальність. Активація, проліферація і міграційні можливості зірчастих панкреатоцітов (PSC) забезпечуються сигнальними молекулярними механізмами, що підтримують взаємодію пухлинних клітин із PSC і детермінують неопластичний процес. Мета. Огляд є продовженням серії статей, присвячених сучасному уявленню про роль та функції зірчастих панкреатоцитів, а саме їх залученню у взаємодію із раковими клітинами та сигнальним молекулярним шляхам, що забезпечують синергізм системи зірчастий панкреатоцит-ракова клітина. Методи. Обробка даних здійснювалася методом комплексного аналізу матеріалу. Результати. Сигнальний шлях Нedgehog забезпечує взаємодію PSC і пухлинних клітин, в якому задіяний провідний медіатор цього шляху - sHH (sonic hedgehog), надекспресія якого реєструється в пухлинній тканині підшлункової залози і забезпечує формування строми пухлини. Зірчасті панкреатоцити запускають також сигнальний шлях HGF / c-Met / сурвівін, що забезпечує інвазію і метастазування. Активація самих PSC може бути опосередкована серотоніном через сигнальний шлях RhoA / ROCK. У той час як проліферація та міграція цих клітин, спровокована алкоголем, HNE (еластазою нейтрофілів людини), PDGF, IL-33 регулюється шляхами MAP-кінази і PI3K. Сигнальний шлях Wnt сприяє накопиченню колагену. Через шлях AMPK / mTOR фактор FTY720 індукує апоптоз та пригнічує аутофагію зірчастих панкреатоцитів. Взаємодія PSC і пухлинних клітин опосередковується також через Notch і TGF-β, а через сигнальний шлях Hippo за участю чинників YAP / TAZ можливо придушення фіброзної активності PSC. Взаємодія зірчастих панкреатоцітов і пухлинних клітин відбивається в прямій кореляції між зниженням аутофагії і апоптозу зірчастих панкреатоцитів і придушенням інвазії і міграції пухлинних клітин. Така взаємодія може забезпечуватись ERK1 / 2 кіназою. Серед чинників, що виділяються пухлинними клітинами і викликають активацію PSC відзначають: фактор росту β1 (TGF-β1), білок PAI-1, фактор ініціації трансляції 4Е (eIF4E), sHH (залучає PSC в розгортання болю), екзосоми Exo-Pan і Exo-Mia (ангажують PSC в канцерогенез). Деактивація забезпечується медіаторним колонієстимулюючим фактором 1 (CSF1R, цитокин). У свою чергу зірчасті панкреатоцити виділяють хемокін CXCL1, стимулюючий міграцію та інвазію пухлинних клітин, екзосоми з безліччю miRNA, що стимулюють проліферацію, міграцію ракових клітин. Підсумок. Активація зірчастих панкреатоцитів, яка необхідна для реалізації їх фібротических функцій, забезпечується через сигнальний шлях RhoA / ROCK за допомогою серотоніну. У регуляції активності зірчастих панкреатоцитів задіяні також шлях Hippo (активація) і AMPK / mTOR (придушення аутофагії і активація апоптозу). Взаємодія між пухлинними клітинами і зірчастими панкреатоцитами здійснюється через сигнальні шляхи Нedgehog, Notch і TGF-β; регуляція інвазії і метастазування ракових клітин забезпечує сигнальний шлях HGF / c-Met / сурвівін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-08

Номер

Розділ

Статті