Вікові особливості морфологічних змін гематотестикулярного бар’єру яєчок при експериментальному цукровому діабеті.

Автор(и)

  • І-А.В. Кондрат Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3284-7057
  • О.Я. Жураківська Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1041-4237

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.1.60-66

Ключові слова:

яєчко, гемомікроциркуляторне русло, стрептозотоциновий цукровий діабет

Анотація

Актуальність. Цукровий діабет є гострою медико-соціальною проблемою усіх краї світу внаслідок постійного зростання частоти захворювання, тяжких ускладнення, втрати працездатності та високої летальності. Гіперглікемія призводить до окислювального стресу та посилення процесів утворення активних форм кисню, які в свою чергу роблять значний внесок у розвиток чоловічого безпліддя. Мета. Тому метою нашого дослідження було встановити морфологічні зміни в судинах гемомікроциркуляторного русла та сустентоцитах яєчок статевозрілих щурів при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (СЦД). Методи. Матеріалом для дослідження слугували яєчка 20-ти статевозрілих 6-місячних щурів-самців. СЦД у тварин експериментальної групи моделювали одноразовим внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину (розчиненого в 0,1 М цитратному буферному розчині з рН 4,5) в дозі 6 мг на 100 г маси. Контрольній групі тварин вводили внутрішньоочеревинно в еквівалентній дозі 0,1 М цитратний буфер. Використали гістологічний, електронномікроскопічний, біохімічний, морфометричний та статистичний методи дослідження. Результати. Встановлено, що у ранні терміни розвитку СЦД (28-а доба) на тлі гіперглікемії в гемомікроциркуляторному руслі яєчок відмічається спазм судин приносної ланки, що підтверджується: зменшенням площі просвіту артеріол та зростанням їхнього індексу Вогенворта. На 70-у добу перебігу СЦД на тлі півищеного рівня глюкози і глікозильованого гемоглобіну в ланках гемомікроциркуляторного русла яєчка відмічаються ознаки діабетичної мікроангіопатії, що проявляються: гемореологічними порушеннями в мікрогемосудинах (еритроцитарні сладжі, адгезія еритроцитів і тромбоцитів, мікроклазматоз), зменшенням пропускної здатності артеріол і капілярів (зростання індексу Вогенворта в них відповідно в 1,8 та 1,9 раза), явищами мікроклазматозу, потовщенням і проліферацією базальної мембрани капілярів. На тлі діабетичної мікроангіопатії відмічається зменшення кількості сустентоцитів на 0,01 мм2 паренхіми яєчка в 1,8 раза, порівняно з контрольними показниками, збільшується площа їхнього профілю в 2,2 раза (у всіх випадках р<0,05). При цьому площі їхніх ядер вірогідно не змінюються, що призводить до збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення в 2,9 раза (р<0,05). Такі морфометричні зміни сустентоцитів зумовлені розвитком в них вакуольної, гідропічної дистрофій, а також апоптозом, що підтверджується даними гісто-ультраструктурних досліджень. Зміни сустентоцитів на тлі розвитку діабетичної мікроангіопатії призводять до порушення гематотестикулярного бар’єра та до дистрофічних змін в сперматогенному епітелії яєчка. Підсумок. Таким чином, на 70-у добу перебігу СЦД в гемомікроциркуляторному руслі яєчка спостерігається розвиток діабетичної мікроангіопатії, яка призводить до порушення гемато-тестикулярного бар’єра, а як наслідок, до порушення сперматогенезу.

Посилання

Chudhary D, Cleveland DA, Agdere L, Graetz R, Etienne D. Does the Use of Diabetes Electronic Medical Record Template Lead to Improvement of Screening for Complications of Tipe 1 Diabetes Mellitus in the Pediatric Population. Pediatrics. 2018; 141(1): 122–8.

Li Y, Zeng KW, Wang XM. Cerebral microangiopathy of diabetes. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017; 42(12): 2247–53.

Zhurakivska OYa, Mykulets TI, Dutchak UM, Klypych YaI, Miskiv VA, Hrechyn AB, Klypych OO. [Structural changes of endocrine system of myocardium during the streptozotocin diabetes mellitus]. World of medicine and biology. 2018; 1(63): 126–130. Ukrainian.

Zelinska NB. [Statistics of diabetes mellitus among children in Ukraine (analysis and forecast)]. Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology. 2015; 3(4): 8–14. Ukrainian.

Savytskyi IV, Sarakhan VM, Kuzmenko IYa, Yakymchuk NV. [Experimental study of diabetes mellitus: features of modeling techniques]. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2017; 6(8): 41–5. Ukrainian.

Yang X, Huo F, Liu B, Liu J, Chen T, Li J, Zhu Z, Lv B. Crocin Inhibits Oxidative Stress and Pro-inflammatory Response of Microglial Cells Associated with Diabetic Retinopathy Through the Activation of PI3K/Akt Signaling Pathway. J Mol Neurosci. 2017 Apr; 61(4): 581–589. doi: 10.1007/s12031-017-0899-8.

Amaral S, Oliveira PJ, Ramalho-Santos J. Diabetes and the impairment of reproductive function: possible role of mitochondria and reactive oxygen species. Curr Diabetes. 2008; 4:46–54.

Ullah A, Khan A, Khan I. Diabetes mellitus and oxidative stress – A concise review. Saudi Pharmaceutical Journal. 2016; 24:547–53.

Kanter M, Aktas C, Erboga M. Protective effects of quercetin against apoptosis and oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rat testis. Food Chem Toxicol. 2012; 50:719–25.

Agarwal A, Viek G, Ong C, du Plessis SS. Effect of oxidative stress on male reproduction. World J Mens Health. 2014; 32:1–17.

Baccetti B, la Marca A, Piomboni P, Capitani S, Bruni E, Petraglia F, De Leo V. Insulin-dependent diabetes in men is associated with hypothalamo-pituitary derangement and with impairment in semen quality. Hum Reprod. 2002; 10:2673–7.

Mangoli E, Talebi RA, Anvari M, Pourentezari M. Effect of experimentally-induced diabetes on sperm parameters and chromatin quality in mice. Iran J Reprod Med. 2013; 11:53–60.

Shavryn VA, Avramenko YuN. [Comparative morphometry of cerebral microvessels in atherosclerotic and diabetic encephalopathy]. Morphologia. 2017;11(1): 58-61. Russian.

Cherkasova OP., Kuznetsova NV, Palchykova NA, Soliatytskaia VH. [The activity of the adrenocortical system in experimental diabetes in rats. Diabetes mellitus]. 2011; 2: 37-40. Russian.

Zhurakivska OYa, Zhurakivskyi VM, Miskiv VA, Dutchak UM, Kulynych HB, Tkachuk YuL. [Morphofunctional changes of adrenal glands in early stages of streptozotocin diabetes mellitus]. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2019; 2(18): 82–88. Ukrainian.

Borovkova OS, Iftodii AH. [The question of the pathogenesis of diabetic angiopathy]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2006; 10(2):132–135. Ukrainian.

Efymov A, Zueva N, Skrobonskaia N. [Diabetic angiopathies: etiology and pathogenesis]. Liky. 2004;11:36-38. Russian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті