Доцільність використання імуноцитохімічного дослідження в доопераційній діагностиці новоутворень щитоподібної залози

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.4.95-100

Ключові слова:

щитоподібна залоза, карцинома, імуноцитохімічне дослідження, тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія, малігнізація

Анотація

Актуальність. Рак щитоподібної залози вже тривалий час залишається актуальною проблемою охорони здоров’я України та потребує як поліпшення своєчасного виявлення хвороби, так і підвищення рівня охоплення спеціальним лікуванням цієї категорії хворих задля покращення його результатів. Мета - дослідити комплекс імуноцитохімічних та сонологічних характеристик новоутворень щитоподібної залози для вдосконалення діагностичних алгоритмів в преаналітичному етапі. Методи. У дослідження включено пацієнтів з новоутвореннями ЩЗ у віці від 21 до 83 років, яким була виконана тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія. Пацієнти були розподілені на три групи, залежно від класифікаційної категорії за Bethesda System (BSRTC). До 1-ї групи увійшли 18 пацієнтів II категорії BSRTC (Benign). До 2-ї групи включено 20 пацієнтів з V категорією BSRTC (Suspicious for Malignancy) та 22 пацієнти з VI категорією BSRTC (Malignant) сформували 3-ю групу. Пацієнтам всіх груп було проведено анкетування, ультразвукове дослідження з ТАПБ, цитологічне та імуноцитохімічне дослідження. Результати. Встановлено відсутність чіткого зв’язку експресії Е-кадгерину з неоплазією. Негативна експресія мала місце у 36,4% випадків метастатичного ураження. Це частково задовольняє вимогам своєчасної передопераційної діагностики. Саме тому Е-кадгерин не може бути використаний як окремий маркер. Експресія цитокератину-19 з різним ступенем інтенсивності цитоплазматичного забарвлювання пухлинних клітин визначалася у всіх досліджуваних новоутвореннях V і VI категорії за шкалою BSRTC. Сильна експресія цитокератину-19 відзначалась в 40,0% випадків при BSRTC-5 і 45,4% при BSRTC-6, помірна – у 50,0% і 36,4% випадків, відповідно, слабка – в 10,0% і 18,2%, без вірогідних відмінностей між групами (p>0,05). Водночас при доброякісному процесі в 55,6% випадків відзначена відсутність реакції цитокератину-19, а в 44,4% – слабка експресія (p<0,001 у порівнянні з 2-ю і 3-ю групами). Висновки. Доброякісний процес у ЩЗ (II категорія BSRTC) вірогідно асоціюється зі слабкою експресією до тиреоглобуліну (77,8%), негативною реакцією з TTF-1 (100%) та цитокератином-19 (55,6%). До диференційно-прогностичних маркерів новоутворення ЩЗ з ризиком малігнізації (V категорія BSRTC) віднесено: наявність помірної реакції з антитілами до тиреоглобуліну (80,0%), позитивної реакції – до TTF-1 (100,0%) та Е-кадгерину (90,0%), з помірною або сильною експресією цитокератину-19 (90,0%). Статистично значущими маркерами злоякісного ураження ЩЗ (VI категорія BSRTC) визначено: наявність шкідливих факторів на роботі (45,5%), тютюнопаління (27,3%), наявність сильної цитоплазматичної експресії тиреоглобуліну (63,6%), помірної або сильної експресії TTF-1 (90,9%) та цитокератину-19 (81,8%).

Посилання

Fedorenko ZP, Michailovich YY, Goulak LO. [Matility and mortality from Malignant neoplasms. State of oncological care to the population of Ukraine in 2017-2018]. Bulletin of National Cancer Registry of Ukraine. 2019;20(2020:6. Ukrainian.

Voloshyn OI, Prysiazhniuk IV, Voloshyna LO, Pankiv IV. Contemporary environmental pollutants and their negative effects on the thyroid gland. Mìzhnarodnij endokrinologìchnij zhurnal. 2019;15(7):62-8. Ukrainian DOI: 10.22141/2224-0721.15.7.2019.186060.

Horvath L, Kraft M. Evaluation of ultrasound and fine-needle aspiration in the assessment of head and neck lesions. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276:2903-11. DOI: 10.1007/s00405-019-05552-z

Amendoeira I, Maia T, Sobrinho-Simões M. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features. Endocr Relat Cancer. 2018 Feb 9. pii: ERC-17-0513.

Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP). PathologyOutlines.com website. http://www.pathologyoutlines.com/topic/thyroidglandNIFTP.html.

Fedorenko ZP, Michailovich YY, Goulak LO. [Characteristics of the oncoepidemiological process and the state of organization of anti-cancer control in Ukraine in 2018-2019]. Bulletin of National Cancer Registry of Ukraine 2019;21(21):13. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-25

Номер

Розділ

Статті