DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.3.154-157

Особливості морфогенезу та становлення під’язикової кістки людини

O. V. Tsyhykalo, I. S. Popova, A. A. Khodorovska

Анотація


Актуальність. Одним із актуальних напрямів морфологічного дослідження є вивчення особливостей морфогенезу під’язикової кістки у пренатальному періоді онтогенезу людини, так як дані щодо її становлення удосконалять методи оперативних втручань в шийній ділянці та доповнять дані для судово-медичної практики. Мета. З’ясувати особливості розвитку та морфологічних перетворень під’язикової кістки в ранньому періоді онтогенезу людини. Методи. Досліджено 15 препаратів зародків та передплодів людини 12,0-80,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) за допомогою комплексу методів морфологічного дослідження. Результати. У зародків людини 12,0-13,5 мм ТКД зачаток під’язикової кістки візуалізується у вигляді мезенхімальної конденсації в ділянці ІІ глоткової дуги вище рівня шийного синусу. У зародків людини 13,0-13,5 мм ТКД зачаток під’язикової кістки знаходиться на стадії прехондрифікації: каудальний сегмент хряща Рейхарта формує малі роги (похідне ІІ глоткової дуги), а мезодермальна конденсація ІІІ глоткової дуги формує великі роги та тіло. У передплодів 50,0-80,0 мм ТКД під’язикова частина хряща Рейхарта, яка формує малі роги, знаходиться на стадії хондрифікації. Тіло та великі роги під’язикової кістки з’єднані із малими рогами, опускаються нижче рівня зачатка язика та є місцем прикріплення для підпід’язикової групи м’язів шиї. Висновки. 1. Зачаток під’язикової кістки візуалізується наприкінці зародкового періоду розвитку у вигляді мезенхімальної конденсації ІІ та ІІІ глоткових дуг на стадії прехондрифікації. 2. Малі роги під’язикової кістки в передподовому періоді втрачають зв’язок із краніальною частиною хряща Рейхарта. 3. Протягом передплодового періоду розвитку під’язикова кістка знаходиться на стадії хондрифікації та є місцем прикріплення над- та під’язикових м’язів передньої шийної ділянки.

Ключові слова


пренатальний розвиток; зародки; передплоди; під’язикова кістка людини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kadir D., Osman S., Ali M.M. The morphometric development and clinical importance of the hyoid bone during the fetal period. Surgical and Radiologic Anatomy. 2015;37(1):43-54.

Brewis C., Mahadevan M., Bailey C.M., Drake D.P. Investigation and treatment of thyroglossal cysts in children. Journal of the Royal Society of Medicine. 2000;93(1):18-21.

Ouyang D., Liu T.R., Liu X.W., Chen Y.F., et al. Combined hyoid bone flap in laryngeal reconstruction after extensive partial laryngectomy for laryngeal cancer. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2013;270(4):1455-1462.

Mukhopadhyay P.P. Morphometric features and sexual dimorphism of adult hyoid bone: A population specific study with forensic implications. Journal of forensic and legal medicine. 2010;17(6):321-324.
Morphologia