DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.4.55-60

Оптимізація навчальної діяльності та забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології.

S. I. Dubinin, V. O. Piliuhin, A. V. Vatsenko, N. A. Ulanovskaya-Tsyba, N. O. Perederii, O. B. Ryabushko, O. V. Ovcharenko, O. V. Klepets

Анотація


Актуальність. Оптимізація навчальної діяльності та забезпечення освітнього процесу – необхідні умови реформування та розвитку вищої освіти в Україні. Їх реалізація полягає у знаходженні відповідності педагогічної системи тим цілям, для досягнення яких вона створена. Варіантів організації та здійснення освітньої діяльності при досягненні мети навчання багато. Методологічною основою оптимізації є системний підхід, який вимагає розглядати всі компоненти освітнього процесу в єдності закономірних взаємозв'язків, спиратися на загальну теорію управління складними динамічними системами. Мета. Довести, що оптимізація навчання можлива за умови сучасного навчально-методичного та технічного забезпечення, що діяльність викладачів має бути спрямована на оновлення методичних матеріалів, застосування інноваційних технологій та ефективних методів контролю знань. Методи. Медична біологія вивчає структурно-функціональні основи життєдіяльності людини на різних рівнях організації та організми, що викликають критичні стани. Оптимізація навчального процесу та уніфікація підготовки фахівців при застосуванні різноманітного навчально-методичного забезпечення вимагає проведення занять викладачами кафедри з використанням створених ними підручників та посібників, збірників тестів, інтерактивних технологій (комп’ютерних програм, мультимедійного забезпечення занять, електронної бази даних), що дозволяє ефективно викладати предмет та досягти головної мети навчання, створити умови для розвитку компетентностей та опанування фундаментальними дисциплінами. Висновки. Оптимізація освітнього процесу при підготовці з медичної біології потребує вдосконалення навчально-методичного забезпечення, використання інтерактивних технологій,роботи з тестовими та ситуаційними завданнями.

Ключові слова


оптимізація; організація навчання; методичне та матеріально-технічне забезпечення; освітній процес; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanskiy SK, Babanskiy UK. Izbrannуe pedahohycheskye trudy [Selected pedagogical works]. Moscow: Pedagogika; 1989.560p. Russian.

Fitsula MM. Pedahohika [Pedagogika]. Kiev: Academia; 2002. 528p.Ukrainian.

Vishnevsky OІ. Teoretychni osnovy suchasnoyi ukrayins'koyi pedahohiky [Theoretical foundations of today's ukrainian teachers]. Kiev: Znannya; 2008. 568 p. Ukrainian.

Lozova VI. [Strategic nutrition of advanced didactics]. Development of pedagogical and psychological science in Ukraine. 2002;1:69-97. Ukrainian.

The Law of Ukraine on Higher Education: as of July 1, 2014. № 1556-VII. Bulletin of theVerkhovna Rada of Ukraine. 2014;2004:37-8. Ukrainian.

Medical biology. The program of primary disciplines for students of higher medical primary institutions of III-IV levels of accreditation. Kiev. 2010; 54 p.Ukrainian.

Dubinin SI, Vatsenko AV, Pilyugin VO, Ulanovska-Tsyba NA, Perederii NO, Ryabushko OB [The use of innovative technologies as a guarantee of improving the efficiency and quality of education in higher education]. Medical education. 2016;4:12-4.Ukrainian.

Gorshunova NK. [Innovative technologies in physician training in the system of continuing vocational education]. Basic research. 2009;2:87-8. Ukrainian.

Dubinin SI, Vatsenko AV, Pilyugin VO., Ulanovska-Tsyba NA, Perederii NO, Ryabushko OB.[Methods of organizing practical classes in medical biology in the light of solving topical problems of higher medical education]. In: [Current Issues of Modern Higher Medical Education in Ukraine; 2019 March 21; Poltava, Ukraine]. UMSA; 2019. p.70 - 73. Ukrainian.

Dubinin SI, Vatsenko AV, Pilyugin VO., Ulanovska-Tsyba NA, Perederii NO, Ryabushko OB. [Educational, methodological and logistical support of the educational process in teaching medical biology]. Bulletin of problems of biology and medicine. 2018;3(145):220-23. Ukrainian.

Chelyshkova NB. Teoryya i praktyka konstruyrovanyya pedahohycheskykh testov [Theory and practice of constructing pedagogical tests]. Moscow: Logos; 2002. 236 p. Russian.

Bistrova SE. [Innovative teaching methods in higher education in Ukraine]. Law and innovation Society. 2015;1(4):27-33. Ukrainian.
Morphologia