DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.4.34-42

Особливості експресії металопротеіназ в герміногенних пухлинах яєчка.

S. M. Potapov, D. I. Halata, O. M. Pliten, R. V. Sidorenko, O. N. Kolyada

Анотація


Актуальність. Зростання захворюваності на герміногенні пухлини яєчка (ГПЯ)в поєднанні з молодим віком пацієнтів надає даній проблемі високу медичну і соціальну значимість. Метою роботи було встановити особливості експресії MMP-1, MMP-3, MMP-9 і TIMP-1 в пухлині жовткового мішка постпубертатного типу (ПЖМПТ), тератомі постпубертатного типу (ТПТ), сперматоцитній пухлині (СП) і тератомі з малігнізацією соматичного типу (ТМСТ)яєчка. Методи. Були досліджені ПЖМПТ і ТПТ, СП і ТМСТ, а також історії хвороби пацієнтів. Всі ГПЯ були розподілені на групи у відповідності до pTNM класифікації ВООЗ. За допомогою антитіл до MMP-1, MMP-3, MMP-9 і TIMP-1 вивчали стан екстра целюлярного матриксу. Статистичну обробку цифрових даних здійснювали за допомогою пакету статистичного аналізу тріал-версії STATISTICA 13.3 EN. Результати. Доведено, що ММР приймають участь в канцерогенезі вже на ранніх стадіях пухлинної прогресії. Більш виразна експресія ММР в ПЖМПТ свідчить про її схильність до агресивного перебігу. Встановлено, що у хворих на ПЖМПТ і ТПТ, які мали судинну інвазію, лімфогенніі віддалені метастази, показники відносної площі (S) та інтенсивності (L) експресії всіх досліджених MMP (за винятком показника S MMP-3) були достовірно більшими, ніж у пацієнтів без цих ознак агресивності пухлини. В СП показник S експресії ММР-1 був нижчим за такий в ПЖМПТ і ТПТ, а показник S експресії ММР-3, навпаки, був вищим за відповідний в ТПТ, а з показником ПЖМПТ знаходився на одному рівні. L експресії маркера MMP-3 були на межі помірних значень. S експресії ММР-9 виявилась більшою за таку в ПЖМПТ і ТПТ, а його L знаходилась на високому рівні. В ТМСТ групи «4» S експресії MMP-1, MMP-3 і MMP-9 були вищими (р<0,001), ніж в ТМСТ групи «1». В усіх ГПЯ виявлена негативна реакція з TIMP-1. Підсумок. При переході від початкових до пізніх стадій пухлинної прогресії в ПЖМПТ і ТПТ відбувається посилення синтезу MMP у поєднанні з повною відсутністю експресії TIMP-1.Збільшення експресії MMP призводить до розвитку судинної інвазії, а також лімфогенних і віддалених метастазів. Показники експресії MMP можуть бути незалежними факторами прогнозу метастазування і прогресії ГПЯ.

Ключові слова


герміногенні пухлини яєчка; екстра целюлярний матрикс; імуногістохімічне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Nemtsova MV, Andreyeva YuYu. [Testicular germ cell tumors: Molecular genetic and clinicomorphological aspects]. Cancer Urology. 2015;11(1):12-9. Russian.

Loran OB, Bogdanov AB, Ivkin EV, Sokolov EA, Metelyov AYu. [Radical and testicular-sparing surgery for testicular malignancy]. Russian Journal of Surgery. 2014;1:25-30. Russian.

Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE, editors. WHO Сlassification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs (4th edition). Lyon: IARC; 2016. 356 p.

Sneeggen M, Schink KO, Stenmark H. Tumor suppression by control of matrix metalloproteinase recycling. Mol Cell Oncol. 2019 Aug 14;6(6):e1646606. doi: 10.1080/23723556.2019.1646606. PubMed PMID: 31692886.

Gershteyn ES, Kushlinskiy NE. [Clinical prospects of tumor-associated proteases and their tissue inhibitors investigation in oncologic patients]. Annals of the russian academy of medical sciences. 2013;68(5):16-27. Russian.

Lobo J, Costa AL, Vilela-Salgueiro B, Rodrigues Â, Guimarães R, CantanteM,Lopes P, Antunes L, Jerónimo C, Henrique R. Testicular germ cell tumors: revisiting a series in light of the new WHO classification and AJCC staging systems, focusing on challenges for pathologists. Hum Pathol. 2018;82:113-24. doi: 10.1016/j.humpath. 2018.07.016. PubMed PMID: 30041024.

Potapov SM, Markovskiy VD, KulIshova NE, invertors; Kharkiv national medical university. Method of quantitative estimation of lightness and relative area of markers expression at immunohistochemical investigation of tissues. Ukrainian patent UA119922. 2019Aug27. Int.Cl. G01N 21/00 (2006.01) G01N 21/62 (2006.01). Ukrainian.

Kobzar AI, author; Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnyih rabotnikov. FIZMATLIT, 2012. 816 p. Russian.

Runyon RP. Nonparametric Statistics: A Contemporary Approach (Addison-Wesley series in statistics). Addison-Wesley Publishing Co; 1977. 218 p.

Thakur V, Bedogni B. The membrane tethered matrix metalloproteinase MT1-MMP at the forefront of melanoma cell invasion and metastasis. Pharmacol Res. 2016;111:17-22. doi: 10.1016/j.phrs.2016.05.019. PubMed PMID: 27221755.

Deryugina EI, Quigley JP. Tumor angiogenesis: MMP-mediated induction of intravasation- and metastasis-sustaining neovasculature. Matrix Biol. 2015;44:94-112. doi: 10.1016/j.matbio. 2015.04.004. PubMed PMID: 25912949.

Mao JH, Guo H, Si N, Qiu L, Guo LF, Sun ZS, Xiang Y, Yang XH, Zhao WG, Zhang WC. Regulating effect of MMP-9 and TIMP-1 in pituitary adenoma invasion. Genet Mol Res. 2015 Dec 16;14(4):17091-8. doi: 10.4238/2015.December. 16.9. PubMed PMID: 26681056.
Morphologia