DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.4.6-9

Особливості макро- і мікроструктури печінки, підшлункової залози, шлунку, тонкої і товстої кишки при вивченні хронічної токсичності пігулок препарату "Тріанол".

O. A. Hryhorieva, V. I. Pivtorak, E. R. Skakovsky, S. V. Hryhoriev

Анотація


Актуальність. У зв'язку із збільшеною вимогою до оцінки нешкідливості, безпеці препаратів одним з найважливіших розділів доклінічних досліджень є токсикологічні випробування нових лікарських засобів. Мета: встановити особливості макро- і мікроструктури печінки, підшлункової залози, шлунку, тонкої і товстої кишки при вивченні хронічної токсичності пігулок препарату "Тріанол". Методи. В роботі вивчені особливості макро- і мікроструктури печінки, підшлункової залози, шлунку, тонкої і товстої кишки при вивченні хронічної токсичності пігулок препарату "Тріанол". Досліди виконані на щурах ліній Вистар обох статей масою 180-230г, отриманих з розплідника Інституту Фармакології і токсикології АМН України, містяться у віварії і отримували стандартний раціон. При роботі з експериментальними тваринами керувалися вимогами "Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються в експериментальних і інших наукових цілях" (Страсбург, 18.03.86). Вивчали токсичність трьох доз препарату: мінімальна (терапевтична) доза склала 50,0 мг/кг, проміжна - 250,0 мг/кг, максимальна (субтоксична) - 500,0 мг/кг. Результати.  Встановлено, що хронічне введення препарату в терапевтичній дозі викликає гіпертрофію слизової оболонки шлунку і появу в печінці гепатоцитів з ознаками дистрофії в цитоплазмі. Встановлені зміни оборотні. Підсумок. Проміжна і субтоксична дози викликають появу в органах токсичних змін у виді набряку слизової оболонки шлунку, дистрофічних змін в клітинах і деструкцію клітин печінки, що необхідно враховувати при призначенні препарату. Иммунотоксичної дії на пейерову бляшку жодна з доз не робить.

Ключові слова


хронічна токсичність; шлунок; печінка; підшлункова залоза; кишкa; тріанол

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kaznacheeva OD, Gerasymenko AS. [Methodology for the search for new biologically active pharmacological substances with receptor activity]. Mejdunarodniy Jurnal Prykladnyh I Fundamentalnyh Issledovaniy. 2016;8(4):522-5. Russian. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10116.

Krepkova LV, Shustov EB. [Comparative characteristics of preclinical parameters of safety and efficacy of Echinacea purpurea preparations]. Biomedicine. 2017;2:53-65. Russian.

Sakanyan EI, Shemeryankina TB, MalkinaYuK, Lyakina MN, Postoyuk NA. [Modern approaches to herbal preparations efficacy and safety assessment in Russia and abroad]. Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products Bulletin. 2015;1:35–9. Russian.

Abbas YM. Acute and chronic toxicity pro-files of the methanol leaf extract of Acacia ataxacantha D.C (Leguminosae) in Wistar rats. Bul-letin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, https://doi.org/10.1016/j.bfopcu.2018.09.001.

Stephanov AV, editor: Doklinicheskie issledovaniya lekarstvennih sredstv [Preclinical in-vestigations of remedies]. Kyiv: Avitsena; 2002. 568p. Russian.

Kojemyakin YuM, Khromov OS, Philonenko MA, Sayretdinova TA: [Naukovo-praktichni rekomendatcii z utrimannya laboratornih tvarin. Scientific-practical elaborations for taking care of laboratory animals]. Kyiv; 2002. 155 p. Ukranian.
Morphologia