Морфофункціональні особливості серця щура при експериментальному інфаркті міокарда.

Автор(и)

  • B. O. Nadraga Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine
  • A. M. Yashchenko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine
  • A. D. Lutsyk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6819-804X

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.1.32-37

Ключові слова:

експериментальний адреналін-індукований інфаркт міокарда, щури, морфогістохімічна характеристика, маркерні ферменти

Анотація

Актуальність. Для кращого розуміння характеру інфаркту міокарда і процесів, що відбуваються в міокарді при цій патології, з метою розробки більш ефективних методів профілактики і лікування, необхідні подальші експериментальні дослідження. Мета дослідження полягала у вивченні морфофункціональних та гістохімічних характеристик серцевого м’яза щура в умовах експериментального інфаркту міокарда. Методи. Дослідження проводили на 20 зрілих самцях щурів лінії Вістар масою 180-220 г (5 контрольних і 15 експериментальних тварин). Гострий інфаркт міокарда індукували підшкірним введенням 0,1% розчину адреналіну в дозі 0,2 мл на 100 г маси тіла. Для моніторингу розвитку інфаркту міокарда визначали рівні аспартатамінотрансферази (АСТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ) і креатинфосфокінази (КФК). Результати. Біохімічні дослідження показали значне підвищення активності АСТ, ЛДГ і КФК у тварин дослідної групи. Так, рівень АСТ зріс у 3,5 рази, ЛДГ – в 2,7 рази, КФК – в 2,3 рази порівняно з контрольною групою щурів. Через 48 годин після введення адреналіну за допомогою морфологічних досліджень було задокументовано місцеві дегенеративні зміни в кардіоміоцитах, включаючи набряк, пікноз ядер, дезагрегацію міофібрил і деструктивні зміни вставних дисків. В артеріолах було виявлено утворення лейкоцитарно-еритроцитарних тромбів та їх адгезію до ендотелію. Гістохімічні дослідження виявили знижену PAS-реактивність вставних дисків у поєднанні з посиленням PAS-маркування внутрішніх еластичних мембран артеріол, депозити PAS-реактивного матеріалу в ділянках локалізації некротизованих кардіоміоцитів, що прилягали до кровоносних судин. В адвентиції судин тварин експериментальної групи було також ідентифіковано накопичення депозитів сульфатованих глікозоаміногліканів. Висновок. Проведене дослідження продемонструвало значне підвищення рівня маркерних ферментів (AСT, ЛДГ і KФK) у сироватці крові тварин з адреналін-індукованим експериментальним інфарктом міокарда. Виявлене утворення лейкоцитарно-еритроцитарних тромбів, правдоподібно, викликало порушення кровопостачання з наступними дистрофічними змінами в кардіоміоцитах, що проявлялися руйнуванням вставних дисків, дезорганізацією міофібрил, накопиченням PAS-позитивного матеріалу навколо некротизованих кардіоміоцитів і сульфатованих глікозаміногліканів у адвентиції кровоносних судин.

Посилання

Biduchak AS, Shkrobanets ID, Leonets SI. [Epidemological peculiarities of the diseases of cardiovascular system in Ukraine and Chernivtsi region]. Bukovinian Medical Herald. 2013;17(3):100-103. Ukrainian.

Kovalenko VM, Kornatsky VM. [Implementation of the State program of fight against arterial hypertension in Ukraine]. Ukrainian Cardiological Journal. 2010;6:7-12. Ukrainian.

Steg PG, James SK, Atar D, Badano LP. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: the task force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2012;33(20):2569-619.

Babayeva AG, Shkandt TV, Chizh NA, Trofimova AV. Bulletin of Urgent and Reparative Medicine. 2012;13(1):11-5. Russian.

Mladenka P, Hrdina R, Bobrovová Z, Semecky V. Cardiac biomarkers in a model of acute catecholamine cardiotoxicity. Human and Experimental Toxicology. 2009;28(10):631-40.

Shkand TV, Chizh NA, Naumova OV, Sandomirsky BP. [Morphological characteristics of rat heart at experimental myocardium necrosis]. World of Medicine and Biology. 2013;3:19-23. Ukrainian.

Skrebov RV, Savchenko SV, Novoselov VP, Morozova AS. Histological assessment of myocardium at various options of experimental modeling of acute ischemia. Medicine and Education in Siberia 2016;3:10-6.

Kyyak YuH, Barnett OYu, Kovalyshyn VI, Kyyak YYu. [Correlation between clinical and cellular cardiology (clinical and ultrastructural studies)]. Lviv: Quart, 2012. 160 p. Ukrainian.

Gevorkian AG. [Experimental modeling of myocardial alterations: molecular mechanisms and possibilities of their corrections with natural bioactive compounds]. Armenian Biological Journal. 2017;69(2):24-33. Russian.

Rona G. Catecholamine cardiotoxicity. J Mol Cell Cardiol. 1985;17(4):291-306.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті