DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.4.55-63

Експериментальне дослідження морфофункціональних характеристик зварювального анастомозу тонкої кишки.

V. M. Lysenko, A. Yu. Glagolieva, M. Yu. Krestyanov, D. S. Zavertylenko, M. V. Rublenko, S. V. Rublenko, Ya. S. Radkevych, O. O. Dyadyk

Анотація


Актуальність. Сучасні способи формування тонкокишкових анастомозів, впроваджені в клінічну практику, включають створення ручного лігатурного або степлерного шва в місці з’єднання ділянок кишки. Незважаючи на постійний розвиток технологічної бази для забезпечення ефективних хірургічних втручань, рівень неспроможності тонкокишкових анастомозів досі сягає 3%, а стриктур – 8%. Фундаментальне дослідження опції створення анастомозу без застосування шовного матеріалу (лігатур, скоб) за допомогою електрохірургічних пристроїв є перспективним напрямком в експериментальній та клінічній хірургії. Мета: дослідити функціональні та морфологічні характеристики тонкокишкових анастомозів, створених із застосуванням способу біоелектрозварювання. Методи. Експериментальний метод, клінічне спостереження, морфологічний метод (мікроскопія та фотографування зразків, забарвлених гемотоксилін-еозином, за Ван-Гізоном, Массоном, PAS-реакція). Результати. У 3 піддослідних тварин спостерігалася нормальна загальна та харчова поведінка у післяопераційному періоді, функція кишки відновлювалася практично одразу після операції. У однієї свині відмічалося підвищення температури тіла до 38,80С та короткочасний (3 доби) парез кишок, пов’язаний із дією ацепромазину. Процес регенерації в ділянках анастомозу перебігав стадійно, що підтверджено неоангіоматозом та дозріванням волокон сполучної тканини; співставленні ділянки серозних оболонок після зварювання забезпечували герметичний контакт із збереженням функціонування оточуючих клітинних елементів. При цьому в лігатурних ділянках анастомозів навколо ниток візуалізувалися муфти фіброзної тканини, яка розросталася в боки й частково заміщуючи гіалінову тканину. Підсумок. Гістологічна, макроскопічна та функціональна оцінка продемонстрували надійність та безпечність зварювального тонкокишкового анастомозу в експерименті.

Ключові слова


біоелектрозварювання; зварювальний міжкишковий анастомоз; неспроможність анастомозу; електрохірургія

Повний текст:

PDF

Посилання


Santini M, Fiorelli A, Messina G, Mazzella A, Accardo M. The Feasibility of LigaSure to Create Intestinal Anastomosis. Surgical Innovation. 2014;22(3):266–73. doi:10.1177/1553350614547771

Madani R, Day N, Kumar L, Tilney HS, Gudgeon AM. Hand-Sewn versus Stapled Closure of Loop Ileostomy: A Meta-Analysis. Dig Surg. 2018. doi: 10.1159/000487310

Holmer C, Winter H, Kröger M, Nagel A, Jaenicke A, Lauster R, Kraft M, Buhr HJ, Ritz JP. Bipolar radiofrequency-induced thermofusion of intestinal anastomoses-feasibility of a new anastomosis technique in porcine and rat colon. Langenbecks Arch Surg. 2011;396(4):529-33. doi:10.1007/s00423-011-0756-0.

Mooloughi S, Joudi M, Dalili A, Dalili A. Different types of anastomotic methods: a review of literature. Reviews in Clinical Medicine. 2015;2(4):178-181. doi:10.17463/RCM.2015.04.004

Mohamed MA, Ahmed LM, Hagag MGE, Nassar MNS. Stapler versus handswen in small intestinal anastomosis. Int Surg J. 2018;5:2054-8. doi.org/10.18203/2349-2902.isj20182054

Robert JF, David S, Scott HP, Prestone R. Stapled versus handswen a prospective emergency surgery study. J Trauma Med Res. 2017;82(3)435-43.

Bruns BR, Morris DS, Zielinski M, Mowery NT, Miller PR, Arnold K, et al. Stapled versus hand-sewn: A prospective emergency surgery study. An American Association for the Surgery of Trauma multi-institutional study. J Trauma Acute Care Surg. 2017;82(3):435-43. doi: 10.1097/TA.0000000000001354

Rushin BT, Sandeep S, Priyank A. A comparative study of hand suture versus stapler anastomosis gastrointestinal surgeries. Nat J Med Res. 2014;4(4):354-6.

Smulders JF, de Hingh IHJT, Stavast J et al. Surg Endosc. 2007;21: 2105. https://doi.org/10.1007/s00464-007-9330-9

Elemen L, Yazir Y, Tugay M, Akay A, Aydin S, Yanar K, Ceylan S. LigaSureTM compared with ligatures and endoclips in experimental appendectomy: how safe is it? Pediatr Surg Int. 2010;26:539–45.

Turial S, Engel V, Sultan T. Closure of the cystic duct during laparoscopic cholecystectomy in children using the LigaSure vessel sealing system. World J Surg. 2011;35:212–6.
Morphologia