Динаміка експресії та кількості СК5+-імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального періоду після пренатального введення стафілококового анатоксину

Автор(и)

  • N. A. Voloshin Запорізький державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-7162-1539
  • O. G. Kushch Запорізький державний медичний університет, Україна
  • E. O. Aravitskiy Запорізький державний медичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.4.24-30

Ключові слова:

тимус, СК5 -епітеліоретикулоцит, стафілококовий анаткосин

Анотація

Актуальність. Клітинну основу мікрооточення в тимусі формують епітеліоретикулоцити, які регулюють процеси проліферації та диференціювання попередників Т-лімфоцитів. У цитоплазмі епітеліальних клітин синтезуються цитокератин-проміжні філаменти, які впливають на механічну стабільність та цілісність епітелію. В етіології запальних захворювань в акушерстві переважають умовно-патогенні мікроорганізми, що входять до складу нормальної мікрофлори піхви. Вплив стафілококового анатоксину на морфо-функціональний стан тимуса, зокрема на морфологію та рецепторний склад епітеліальних клітин тимуса є неоднозначним і потребує більш детального вивчення. Мета: вивчити особливості розподілу та експресії цитокератину 5 епітеліальними клітинами тимусу в нормі і після пренатального введення стафілококового анатоксину. Материали та методи. Дослідженняпроведено на 144 білихнелінійних щурах на 1, 2, 3, 5, 9, 14, 21, 30 добупіслянародження. Буловиділено 3 групи по 48 щурів: група 1 - інтактні; група 2 - експериментальні, яким на 18-у добучерезматково, внутрішньопліднобуло введено 0,05 мл стафілококового анатоксину (1:10); група 3 - контрольні, якимвводився 0,05 мл 0,9% NaCl. Для вивченнярозподілурецепторів до цитокератину 5 використовувалистандартнінаборимоноклональнихмишинихантитіл виробництваSigma-Aldrich (St.Louis, USA), та система візуалізації виробництваSantaCruzBiotechnology (California, USA).Результати. Протягом 30-и діб після народження в групі щурів, яким вводився стафілококовий антиген, виявляється збільшення рівня експресії рецепторів до СК5, з максимумом у перші три та на 14-у добу життя. В експериментальній групі з 1-ї до 9-ї доби включно площа, яку займають СК5+-епітеліоретикулоцити, є достовірно більшою в 1,5 рази, з максимумом на 1-у добу (29865±3623 pix), в подальшому зменшуючись і майже досягаючи показників інтактної та контрольної груп на 30-у добу спостереження. Висновки. Виявлені зміни свідчать про більш високу функціональну активність епітеліоретикулоцитів, як клітин мікрооточення, та їх вплив на процеси позитивної селекції в ранньому постнатальному періоді онтогенезу у щурів експериментальної групи.

Посилання

Voloshin MA, Matveyshina TM. [Intrauterine effect of antigen as a factor contributing to the development of allergic-infectious diseases in newborns]. Bulletin of scientific research. 2012;3:111-4. Ukrainian.

Voloshin NA, Medvedev AE, Vovchenko MB, Grigorieva EA, Popravko MI, Ivanov ME. [Histophysiological changes in organs after intrauterine antigen introduction]. In: [Scientific readings devoted to the 100th anniversary of the birthday of professor B.V.Aloshin; 2001 April; Kharkiv, Ukraine]. Kharkiv; 2001. p.4. Russian.

Bal M, Ranjit M, Achary KG, Satapathy AK. Maternal filarial infection influences the development of regulatory T Cells in children from Infancy to early childhood. PLo S.Negl. Trop. Dis. 2016;10:452-6.

Anderson G, Hare KJ, Jenkinson EJ. Specialisation of Thymic epithelial cells for positive selection of CD4+8+ thymocytes. Cell Mol. Biol. 2001;(1)47:119-27.

Klein L, Hinterberger M, Wirnsberger G, Kyewski B. Antigen presentation in the thymus for positive selection and central tolerance induction. Nat Rev Immunol. 2009;9(12):833-44.

Loginova NP, Chetvertnykh VA, Semchenko VV, Saydakova EV, Chemurzieva NV. [Features of cytokeratin (CK) 5 and 8 expression in thymus epithelial stromal cells and the number of TREC in peripheral T-lymphocytes in children with congenital heart defects]. Immunology. 2014;6:333-7. Russian.

Volkov VP. [Functional immunomorphology of the thymus in the aspect of ontogenesis]. In: [XLVIII International Scientific and Practical Conference "Innovations in Science"; 2015 August 31; Novosibirsk, Russia]. SibAK; 2015. p.91. Russian.

O'Neill KE, Bredenkamp N, Tischner C, Vaidya HJ, Stenhouse FH, Peddie C, Gaskell T. Foxn1 is dynamically regulated in thymic epithelial cells during embryogenesis and at the onset of thymicinvolution. PLoS One. 2016;3:76-9.

Voloshin NA, Grigorieva EA, Kusch OG. [Intrauterine antigenic stimulation as a model for studying the morphogenesis of organs]. Morphological statements. 2006;1(2):57-9. Russian.

Jaïdane H, Halouani A, Chakroun T, Sane F, Mokni M, Geenen V, Hober D. In-utero coxsackievirus B4 infection of the mouse thymus. Clin. Exp. Immunol. 2017;(3)187:399-407.

Gorikov IN, Galigberov AA, Sukhov AN, Berendeeva VM, Tararaeva TV. [The morphological structure of the thymus and adrenal cortex in newborns from mothers who had adenoviral infection during pregnancy]. Actual problems of modern science. 2012;32:34-7. Russian.

Gress RE, Deeks SG. Reduced thymus activity and infection prematurely age the immune system. J. Clin. Invest. 2009;(10)199:2884-7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті