DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2010.4.31-37

Анатомічна перебудова стінок шлуночків сердець дітей у місці відходження соскоподібних м'язів при повній формі транспозиції магістральних судин.

A. E. Malov, V. A. Vasilev

Анотація


З метою встановлення особливостей анатомічної перебудови передніх стінок шлуночків сердець в місці відходження соскоподібних м'язів у дітей з повною формою транспозиції магістральних судин було досліджено 31 препарат з цією аномалією від народження до 11 місяців і 31 препарат звичайно сформованих сердець тієї ж вікової групи. Особливостями аномальних сердець були: дефекти міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок, відкрита артеріальна протока. Для отримання кількісних параметрів об’єкту дослідження – товщини передніх стінок шлуночків, проводили її морфометрію та статистичний аналіз в залежності від віку і типу комунікацій. Сполучення транспозиції з дефектом міжшлуночкової перегородки частіше проявлялось потовщенням стінки правого шлуночка в місці відходження соскоподібних м'язів. Транспозиція з дефектом міжпередсердної перегородки супроводжувалася зменшенням товщини стінки лівого шлуночка в цьому ж місці після першого місяця. Транспозиція з відкритою артеріальною протокою та дефектами перегородок супроводжувалася потовщенням стінки правого шлуночка починаючи з 3 тижня. Сполучення транспозиції з дефектами міжшлуночкової та міжпередсердної перегородок супроводжувалося потовщенням стінок обох шлуночків.


Ключові слова


транспозиція магістральних судин; сполучення між колами кровообігу; анатомічна перебудова стінок шлуночків серця; соскоподібні м'язи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бураковский В. И. Сердечно-сосудистая хирургия / В. И. Бураковский, Л. А. Бокерия. – М. : Медицина, 1996. – 752 с.

Васильєв В. А. Аномалії конотрункусу в системі вроджених вад серця / В. А. Васильєв, А. Є. Малов // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2009. - Т. 18, № 2. - С. 230-234.

Затикян Е. П. Врожденные пороки сердца / Е. П. Затикян. – М. : Медицина, 2000. – 181 с.

Малов А. Е. Методологические подходы к анатомическому исследованию макропрепаратов сердец при конотрункальных аномалиях / А. Е. Малов // Проблеми та перспективи методичних підходів до аналізу стана здоров'я: міжнародна науково-практична конференція : мат. конф. - Т. 1. - Луганськ, 2009. – С.54.

Сучасні проблеми вроджених вад серця та їх корекція у новонароджених дітей / Ю. Г. Антипкін, Г. В. Книшів, Т. В. Авраменко [та ін.] // Перинатология и педиатрия. - 2009. - № 1. - С. 23-28.

Chen J. Surgical repair for D-transposition of the great arteries associated with an aortopulmonary window using the fenestrated ventricular septal defect patch as a safety adjunct / J. Chen, C. Zhou, J. Zhuang // Pediatr. Cardiol. – 2010. – Vol. 30. – P. 454-456.

Outcomes after anatomic repair for D-transposition of the great arteries with left ventricular out-flow tract obstruction / S. M. Emany, R. Beroukhim, D. Zurakowski [et al.] // Circulation. – 2009. - Vol. 120. – P. 53-58.

Pettersen E. Left ventricular function in patients with transposition of the great arteries operated with atrial switch / E. Pettersen, H. Lindberg, H. J. Smith [et al.] // Pediatr. Cardiol. – 2008. – Vol. 29. – P. 597-603.
Morphologia