Cинтез білка клітинами остаточних нирок щурів, які розвинулися під впливом інгібіторів ангіотензінперетворюючого ферменту і блокаторів кальцієвих каналів, що вводилися вагітним самицям.

Автор(и)

  • I. Yu. Akinshevich ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского», Симферополь, Ukraine
  • Ye. Yu. Shapovalova ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского», Симферополь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2011.4.20-24

Ключові слова:

ембріогенез щурів, нирки, РНК, синтез білка

Анотація

Вивчений вміст зміст РНК, як показник синтезу білка, в цитоплазмі клітин клітин епітеліальних і мезенхімних закладок закладень остаточних нирок щурів пацюків, що розвиваються в нормі і під впливом еналапріла і ніфедіпіна. У ембріонів щурів пацюків, матері яких отримували одержували терапевтичну, субтоксичну і токсичну дози цих препаратів, спостерігаються статистично достовірні зміни вмісту змісту РНК в цитоплазмі клітин нирок. Найменш істотні суттєві вони після потім прийому еналапріла і ніфедіпіна в терапевтичній дозі, і найбільш істотні суттєві – після потім вживання застосування субтоксичної дози еналапріла і токсичної дози ніфедіпіна. Всі дози еналапріла і ніфедіпіна роблять більший вплив на вміст зміст РНК в клітинах клітинах епітелію в порівнянні з таким в клітинах клітинах мезенхімних закладок закладень. Всі дози ніфедіпіна менше змінюють зраджують зміст вміст РНК в цитоплазмі клітин клітин закладок закладень остаточних нирок в порівнянні з вивченими дозами еналапріла.

Посилання

Грацианская А. Н. Тератогенное действие ингибиторов АПФ в I триместре беременности / А. Н. Грацианская, М. Н. Костылева // Качественная клиническая практика. – 2006. – № 2. – С. 76-79.

Дорохова О. А. Закономерности изменения активности синтеза белка в эмбриогенезе легких крыс при введении некоторых гипотензивных препаратов / О. А. Дорохова // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Т. 2, Вип. 3. – С. 59-62.

Компендиум 2006 – лекарственные препараты / [под ред. В. П. Коваленко, А. П. Викторова]. – К. : Морион, 2006. – 1126 с.

Молекулярная биология клетки / [Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др.]. – [2-е изд.]. – М. : Мир, 1994. – Т.3. –504с.

Семченко В. В. Гистологическая техника / В. В. Семченко, С. А. Барашкова, В. И. Ноздрин. – Омск, 2006. – 289 с.

Спирин А. С. Биосинтез белков, мир РНК и происхождение жизни / А. С.Спирин // Вестник РАН. – 2001. – Т. 71, № 4. – С. 320-328.

Харченко С. В. Изменение активности синтеза белка в эмбриогенезе легких и почек крыс после введения парацетамола и нимесулида беременным самкам / С. В. Харченко // Світ медицини та біології. – 2009. – № 2. – С. 114-119.

Шаповалова Е. Ю. Особенности биосинтеза полисахаридов и волокнистого каркаса поджелудочной железой и окончательной почкой в раннем эмбриогистогенезе у человека при маточной имплантации / Е. Ю.Шаповалова, Т. А. Бойко, Н. И. Майструк // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 2, – С. 182-186.

Angiotensin-converting enzyme inhibitor fetopaty: long-term outcome. / Cudo F. Laube, Markus J. Kemper, G. Gregor Schubiger [et.al] //Arh. Dis. Child Fetal. Neonatal. – 2007. – Vol. 92. – P. 402-403.

Ivanov S. Effectiveness of antihypertensive medications in patients with preeclampsia / S. Ivanov, M. Mikhova //Akush. Ginekol. – 2006. – № 4. – P. 3-7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті