DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2012.1.43-49

Імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовленних різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону.

M. V. Medvedev

Анотація


У дослідженні проведено імуногістохімічний аналіз маркерів проліферації, апоптозу, деструкції екстрацелюлярного матриксу, ангіогенезу та рецепторів стероїдних гормонів міоматозної тканини і міометрія у 62 хворих з лейоміомою матки при довгостроковій і короткостроковій передопераційній корекції гормонального статусу за допомогою гозереліну ацетату. Дослідження показали, що псевдокапсула міоми на імуногістохімічному рівні є незміненим міометрієм. Для тканини лейоміоми в порівнянні з незміненим міометрієм характерна більша експресія рецепторів стероїдних гормонів та ароматази, пригнічення процесів апоптозу, більша експресія проангіогенних факторів в порівнянні з незміненим міометрієм. Під прямою та опосередкованою дією а-ГнРГ, шляхом зниження рівня естрадіолу, відбуваються молекулярні зміни, які охоплюють практично всі ланки патогенезу міоми та включають пригнічення експресії рецепторів естрогенів та синтезу ароматази, підсилення експресії прогестеронових рецепторів, пригнічення проліферації та ангіогенезу, прискорення процесів деградації ЕЦМ. Під дією гіперестрогенії, обумовленої flare-up ефектом а-ГнРГ та безпосередньою периферійною дією а-ГнРГ, відбуваються зміни регуляції прогресування лейоміоми матки, які забезпечують збільшення чутливості міоцитів міоми до ішемії. Незважаючи на очевидну роль антиапоптотичного фактору bcl-2 у патогенезі міоми матки, коротко- та довготривала гормональна корекція а-ГнРГ не призводить до суттєвих змін його експресії.


Ключові слова


лейоміома матки; агоніст ГнРГ; імуногістохімічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Беженарь В. Ф. Современная стратегия и хирургическая техника при лапароскопической миомэктомии / В. Ф. Беженарь, Н. С. Медведева, Э. К. Айламазян // Здоровье женщины. − 2008. − Т. 36, № 4. − С. 22-26.

Медведєв М. В. Нова схема перед- та післяопераційного застосування аналогів ГнРГ у жінок з лейоміомою матки / М. В. Медведєв // Здоровье женщины. − 2011. − Т. 63, № 7. − С. 32-37.

Місце імуногістохімічних методів у диференційній діагностиці гладком’язових пухлин матки / І. С. Шпонька, В. О. Потапов, М. В. Медведєв, Г. С. Гончарова // Медичні перспективи. − 2009. − Т. 14, № 2. − С. 39-46.

Татарчук Т. Ф. Cучасні принципи діагностики та лікування лейоміоми матки / Т. Ф. Татарчук, Н. В. Косей // Сімейна медицина. – 2005. – № 4. – С. 67-73.

Тихомиров А. Л. Миома матки / А. Л. Тихомиров, Д. М. Лубнин. – М. : МИА, 2006. – 174 с.

De Leo V. A benefit-risk assessment of medical treatment for uterine leiomyomas / V. De Leo, G. Morgante, A. La Marca // Drug Saf. − 2002. − Vol. 25, № 11. − P. 759-779.

Lethaby A. Efficacy of pre-operative gonadotrophin hormone releasing analogues for women with uterine fibroids undergoing hysterectomy or myomectomy: a systematic review / A. Lethaby, B. Vollenhoven, M. Sowter // Bjog. − 2002. − Vol. 109, № 10. − P. 1097-1108.

Cellular proliferation, estrogen receptor, progesterone receptor, and bcl-2 expression in GnRH agonist-treated uterine leiomyomas / K. Vu, D. L. Greenspan, T. C. Wu [et al.] // Hum Pathol. − 1998. − Vol. 29, № 4. − P. 359-363.

Effects of treatment with gonadotropin releasing hormone agonist on the uterine leiomyomata structure / N. Bozzini, C. J. Rodrigues, D. A. Petti [et al.] // Acta Obstet Gynecol Scand. − 2003. − Vol. 82, № 4. − P. 330-334.

Estrogen and progesterone receptor content of GnRH analogue pretreated and untreated uterine leiomyomata / P. A. Regidor, M. Schmidt, R. Callies [et al.] // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. − 1995. − Vol. 63, № 1. − P. 69-73.
Morphologia