Оптимізація навчального процесу вищих навчальних медичних закладів через інформаційно-освітнє середовище

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.3.169-176

Ключові слова:

інформаційно-освітнє середовище, оптимізація навчального процесу, професійне навчання, інноваційно-освітня технологія

Анотація

Актуальність. Підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх висококваліфікованих кадрів потребує удосконалення існуючих та пошуку нових форм і методів організації навчального процесу. Такий підхід потребує використання комплексів технічних і дидактичних засобів, які забезпечують взаємозв’язок аудиторної та позааудиторної форм занять. Мета. Проаналізувати існуючі умови реалізації інформаційно-освітнього середовища. Методи. Аналіз теоретичних джерел з проблеми використання інформаційно-освітнього середовища у вищій медичній освіті, вивчення та узагальнення передового досвіду викладання студентських курсів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Аналіз результатів ефективності впровадження освітньо-інформаційного середовища проведено на кафедрах фтизіатрії та пульмонології, гістології, цитології та ембріології, медичної фізики, біофізики та вищої математики та аналітичної хімії. Результати. У статті представлені певні результати роботи викладачів стосовно розробки та використання інформаційно-освітнього середовища в контексті неперервної освіти сучасного інформаційного суспільства. Інформаційно-освітнє середовище, що забезпечує взаємодію викладачів та студентів у класі через інтерактивні форми спілкування на платформі edХ, сприяє оптимізації навчального процесу. Обґрунтовано основні засади забезпечення інноваційних підходів, методів, технологій єдиного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального медичного закладу. Підкреслена необхідність розкриття досвіду вищих навчальних закладів щодо створення інформаційно-освітнього середовища, як складової оптимізації навчального процесу студентів. Досвід використання нової форми навчання підтвердив простоту та інтерактивність взаємодії студента і викладача, дає широкі можливості для організації навчальної діяльності, дозволяючи студенту самостійно моделювати свій процес навчання, а також нові форми контролю навчальної діяльності. Підсумок. На нашу думку, online курси на платформі edX сприятимуть оптимізації навчального процесу вишу. Перспективою подальшої роботи ми вбачаємо в розробці та впровадженню в навчальний процес online курсів для самостійної роботи студентів на платформі edX.

Посилання

Korotun OV. [Methodological principles of mixed learning in higher education]. Information technology in education. 2016; 3(28):117-129, Ukrainian.

Bykov VYu, Spirin OM, Pinchuk OP. [Problems and tasks of the modern stage of education informatization]. Scientific support for the development of education in Ukraine: actual problems of theory and practice (up to the 25th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine). 2017:191-198. Ukrainian.

The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Strategy of the Information Society Development in Ukraine” (2013, May.15) from May 15. 2013; 386 Ukrainian.

Verkhovna Rada of Ukraine (2017, Sept. 05). “The Law of Ukraine «On Education»”. [Electronic resource]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. Ukrainian.

Verkhovna Rada of Ukraine (2014, Aug. 09). Law No. 1556-VII, “On Higher Education” [Electronic resource]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. Ukrainian.

Verkhovna Rada of Ukraine (2007, Jan. 09). The Law of Ukraine “On the basic principles of the development of the information society in Ukraine 2007-2015” [Electronic resource]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. Ukrainian.

Presidium of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2017, Apr. 21). “The concept of introducing media education in Ukraine” [Electronic resource]. Available: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/]. Ukrainian.

Semotjuk O, editor: Modern Dictionary of Foreign Languages. Kharkiv: Morning; 2007. 318 р. Ukrainian.

Kryvonos OM, Korotun OV. [Mixed learning as the basis for the formation of ICT competence of the teacher]. Proceedings, iss. 8, series: Problems of Methodology of Physical-Mathematical and Technological Education. 2015;2:19-23. Ukrainian.

Moebs S, Weibelzahl S. [Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises]. Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1stEuropean Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece. 2006;1-6. English.

Collis B, Moonen J. Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. London: Kogan Page Limited; 2001. 231p. English.

Kukharenko VM. Mixed learning. Webinar [Electronic resource]. Available: http://www.wiziq.com/online-class/2190095-intel-blended. Ukrainian.

Nykytyna MS. [Theoretical and methodological aspects of the study of the problem of mixed teaching]. In the world of scientific discoveries. 2012;5.4:24-41. Russian.

Tryus YuV, Herasymenko IV. [Combined learning as an innovative educational technology in high school]. Theory and methods of e-learning. 2012;3:299-308. Ukrainian.

Bykov VYu. [Modern tasks of informatization of education]. Information Technologies and Learning Tools. 2010;1(15). Ukrainian.

Nesterova LV, Luzan PG, Man'ko VM, Gerljand TM, Slatvins'ka OA, Shymanovs'kyj MM. Scientific and methodical principles of professional training of skilled workers in the conditions of European integration. Kiev: IPTO NAPN Ukrainy, Pedahohichna dumka. 2012. 160р. Ukrainian.

Petukhova LYe, Spivakovskyi OV. [Topical issues of formation of informative competences of future teachers of elementary school]. Computer at school and family. 2011;1:7-11. Ukrainian.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті