Особливості морфогенезу та становлення під’язикової кістки людини

Автор(и)

  • O. V. Tsyhykalo ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна http://orcid.org/0000-0003-2302-426X
  • I. S. Popova ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна http://orcid.org/0000-0003-1234-3855
  • A. A. Khodorovska ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна http://orcid.org/0000-0003-0957-111X

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.3.154-157

Ключові слова:

пренатальний розвиток, зародки, передплоди, під’язикова кістка людини

Анотація

Актуальність. Одним із актуальних напрямів морфологічного дослідження є вивчення особливостей морфогенезу під’язикової кістки у пренатальному періоді онтогенезу людини, так як дані щодо її становлення удосконалять методи оперативних втручань в шийній ділянці та доповнять дані для судово-медичної практики. Мета. З’ясувати особливості розвитку та морфологічних перетворень під’язикової кістки в ранньому періоді онтогенезу людини. Методи. Досліджено 15 препаратів зародків та передплодів людини 12,0-80,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) за допомогою комплексу методів морфологічного дослідження. Результати. У зародків людини 12,0-13,5 мм ТКД зачаток під’язикової кістки візуалізується у вигляді мезенхімальної конденсації в ділянці ІІ глоткової дуги вище рівня шийного синусу. У зародків людини 13,0-13,5 мм ТКД зачаток під’язикової кістки знаходиться на стадії прехондрифікації: каудальний сегмент хряща Рейхарта формує малі роги (похідне ІІ глоткової дуги), а мезодермальна конденсація ІІІ глоткової дуги формує великі роги та тіло. У передплодів 50,0-80,0 мм ТКД під’язикова частина хряща Рейхарта, яка формує малі роги, знаходиться на стадії хондрифікації. Тіло та великі роги під’язикової кістки з’єднані із малими рогами, опускаються нижче рівня зачатка язика та є місцем прикріплення для підпід’язикової групи м’язів шиї. Висновки. 1. Зачаток під’язикової кістки візуалізується наприкінці зародкового періоду розвитку у вигляді мезенхімальної конденсації ІІ та ІІІ глоткових дуг на стадії прехондрифікації. 2. Малі роги під’язикової кістки в передподовому періоді втрачають зв’язок із краніальною частиною хряща Рейхарта. 3. Протягом передплодового періоду розвитку під’язикова кістка знаходиться на стадії хондрифікації та є місцем прикріплення над- та під’язикових м’язів передньої шийної ділянки.

Посилання

Kadir D., Osman S., Ali M.M. The morphometric development and clinical importance of the hyoid bone during the fetal period. Surgical and Radiologic Anatomy. 2015;37(1):43-54.

Brewis C., Mahadevan M., Bailey C.M., Drake D.P. Investigation and treatment of thyroglossal cysts in children. Journal of the Royal Society of Medicine. 2000;93(1):18-21.

Ouyang D., Liu T.R., Liu X.W., Chen Y.F., et al. Combined hyoid bone flap in laryngeal reconstruction after extensive partial laryngectomy for laryngeal cancer. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2013;270(4):1455-1462.

Mukhopadhyay P.P. Morphometric features and sexual dimorphism of adult hyoid bone: A population specific study with forensic implications. Journal of forensic and legal medicine. 2010;17(6):321-324.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті