Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 8, № 1 (2014) Імуногістохімічний аналіз розподілу різних популяцій лімфоцитів в структурах шлунку щурів після внутрішньоутробного введення антигену. Анотація   PDF (Русский)
S. S. Klyuchko
 
Том 5, № 3 (2011) Імуноморфологічні аспекти прогнозування перебігу плоскоклітинних раків орофарінгеальної області. Анотація   PDF
A. V. Poslavskaya
 
Том 7, № 2 (2013) Імуноморфологічні аспекти різних варіантів перебігу генералізованого пародонтиту. Анотація   PDF
A. V. Samoilenko, I. S. Shpon’ka, L. M. Babenko, O. V. Poslavs’ka, Unin Shi
 
Том 6, № 2 (2012) Інгібування активованих панкреатичних зірчастих клітин (вітамінами А та Е) для попередження фіброзу підшлункової залози у моделі хронічного алкогольного панкреатиту. Анотація   PDF (Русский)
M. E. Nichitaylo, D. A. Kravchenko, E. B. Medvetskii, I. S. Shpon’ka, I. M. Savitskaia
 
Том 10, № 3 (2016) Індивідуальна анатомічна мінливість основних краніометричних показників у людей зрілого віку. Анотація   PDF (Русский)
O. Y. Vovk, R. A. Sukhonosov
 
Том 7, № 1 (2013) Інструкція з написання наукової статті. Анотація   PDF
K. Schwalbe, T. Ingraffea
 
Том 12, № 2 (2018) Інтегральний аналіз параметрів кульшової западини в патоморфологічній оцінці диспластичного коксартрозу. Анотація   PDF (Русский)
O. Ye. Oleynik, T. O. Zub
 
Том 5, № 2 (2011) Інтеграція клінічних випадків у медичну навчальну програму з метою набуття комплексних практичних навичок на прикладі фетального алкогольного синдрому Анотація   PDF
B. Paley, M.J. O’Connor, S.J. Baillie, G. Guiton, M.L. Stuber
 
Том 4, № 3 (2010) Інформація про III Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів» Анотація   PDF
Editorial office journal "Morphologia"
 
Том 10, № 4 (2016) Активність нейронів гипокампа при високочастотній стимуляції чорної субстанції за умов експериментально викликаної хвороби Паркінсона у щурів. Анотація   PDF (Русский)
L. V. Darbinyan, L. E. Hambardzumyan, K. V. Simonyan, V. A. Chavushyan, L. P. Manukyan, S. A. Badalyan, V. H. Sarkisian
 
Том 12, № 3 (2018) Активність стероїдних рецепторів в яєчниках у жінок з аденоміозом і гіперпластичними процесами ендометрію та без у пост менопаузі. Анотація   PDF
G. Yu. Goncharenko
 
Том 10, № 3 (2016) Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи. Анотація   PDF
T. V. Shynkarenko, І. S. Shpon‘ka, B. Y. Kornilov
 
Том 10, № 2 (2016) Альтернативний підхід до реєстрації змін рівня периімплантатної кісткової тканини у віддалений реабілітаційний період Анотація   PDF
V. Rusyn, M. Goncharuk-Khomyn
 
Том 10, № 3 (2016) Аналіз вікової динаміки щільності кісткової тканини різних ділянок тіла нижньої щелепи у дітей дошкільного віку Анотація   PDF
S. Y. Chaykovska
 
Том 7, № 2 (2013) Аналіз випадків раптової серцевої смерті серед осіб молодого віку в Дніпропетровській області. Анотація   PDF
O. B. Nekhanevich, V. V. Voichenko
 
Том 10, № 3 (2016) Аналіз впливу факторів онтогенетичного часу та пренатальної гіпоксії на морфометричні показники спеціалізованого контактного апарата міокарда шлуночків щурів Анотація   PDF
N. S. Petruk
 
Том 8, № 4 (2014) Аналіз динаміки наукометричних показників РИНЦ журнала «Morphologia». Анотація   PDF (Русский)
O. Yu. Pototskaya, I. V. Tverdokhleb
 
Том 12, № 1 (2018) Аналіз динамічних змін розмірних параметрів кісткових аугментатів при реконструкції альвеолярного гребня виходячи з впливу різних визначальних факторів Анотація   PDF (Русский)
V. V. Rusyn, A. T. Keniuk, M. Y. Goncharuk-Khomyn
 
Том 10, № 3 (2016) Аналіз експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації в гіпокампі щурів при експериментальній кардіоміопатії Анотація   PDF
V. V. Koldunov, O. G. Rodins'kij, Yu. V. Kozlova, T. Yu. Gerbas
 
Том 11, № 4 (2017) Аналіз ефективності використання вдосконаленого методу оцінки морфологічної стадії розвитку зуба за рентгенологічними ознаками Анотація   PDF
M. Y. Goncharuk-Khomyn
 
Том 10, № 3 (2016) Аналіз кількісних та якісних особливостей міжхребцевих дисків шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку. Анотація   PDF
O. O. Adamovych
 
Том 8, № 1 (2014) Аналіз модифікуючого впливу цитратів золота, срібла та заліза на ембріотоксичність ацетату свинцю в експерименті. Анотація   PDF (Русский)
V. F. Shatornaya, V. G. Kaplunenko, I. S. Chekman, V. I. Garets, E. N. Beletskaya, E. A. Nefedova, N. M. Onul
 
Том 7, № 3 (2013) Аналіз показників експресії імуно-гістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, апоптозу, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин Лангерганса в залежності від форми та важкості перебігу псоріазу. Анотація   PDF
I. S. Shpon’ka, T. V. Svyatenko, I. Y. Wozniak, O. V. Poslavs'ka
 
Том 11, № 4 (2017) Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом злоякісності Анотація   PDF
O. A. Savchenko, I. S. Shpon'ka, O. V. Poslavs’ka, P. V. Savchenko
 
Том 10, № 4 (2016) Аналіз ролі та впливу статевих гормонів у діагностиці та оцінці клінічного протікання раку гортані. Анотація   PDF
V. V. Kalyi, M. Y. Goncharuk-Khomyn
 
26 - 50 з 620 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>