Інформація про автора

Bagriy, M. M., ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна

  • Том 10, № 3 (2016) - Статті
    Особливості розподілу і динаміки експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії та їх взаємозв’язок з ефективністю полірадіомодифікації із застосуванням препарату L-аргініну
    Анотація  PDF