Історія журналу

Журнал заснований 2007 року; атестований як періодичне електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р. № 1411).